Henri Fayol’s 14 Principles Of Management , ppt , استراتژی قیمت گذاری کالا در بازارهای صنعتی ,

قیمت‌گذاری صنعتیppt
مدل کالا
استراتژی قیمت گذاری کالا در بازارهای صنعتی
ppt
تصاویر بیشتر
Henri Fayol’s 14 Principles Of Management
(0)
(0)
ppt
وضعیت کالا : موجود
تعداد عدد
قیمت کالا
2,000 تومان
نمودار تغییر قیمت